Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Αποσπώμενος εργάτης
Πατέντα για γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση η μεταλική πλάκα βάση του εργάτη.

Εύκολη χρήση: ο χειρισμός γίνεται από τον οδηγό με control χειρός και παράλληλα με την δυνατότητα χειρισμού του αυτοκινήτου.
Έμπροσθεν του οχήματος:
Όπισθεν του οχήματος:

Με μια βίδα και ένα παξιμάδι δύναται να τοποθετηθεί και σε άλλα οχήματα στον κρίκο έλξης πχ Mercedes