Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

Εκλογές ΟΜΣΕ


Εκλέκτορες: 135
Ψήφησαν: 110

Έλαβαν:Το νέο 11μελές ΔΣ της ΟΜΣΕ απαρτίζεται από τους κυρίους:
Πρόεδρο Ντούρας Βασίλειος
Αντιπρόεδρο: Παπαστεργίου Αχιλλέας
Ταμία: Θάνος Κωνσταντίνος
Γραμματέα: Μαυρουπλάκης Εμμανουήλ
Μέλη: Σεντεμέντες Γεώργιος
Καλαπούτης Κωνσταντίνος
Χαλακατεβάκης Ηλίας
Πανέτας Κωνσταντίνος
Παλιοκώστας Νίκος
Τουρλίδης Θωμάς
Πασχάλης Κυριάκος


Ελεγκτική επιτροπή: Δελής Σπυρίδων
Μανούρας Θεοφάνης
Σαρούδης Πέτρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: