Κυριακή 22 Μαΐου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων. Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Μαγνησίας σε συνεργασία με το Κ.Μ. Θεσσαλίας θα υλοποιήσει Δωρεάν Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης για επαγγελματίες και μη Μελισσοκόμους, σε εφαρμογή της δράσης 1.3: «Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2022» και του Καν.(Ε.Ε) αριθμ. 1308/2013. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις 07,08,09 Ιουνίου 2022 και ώρες 16:00 – 21:00 στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Βόλου στο κτήριο όπου στεγάζετε και ο ΟΠΕΚΕΠΕ Φυτόκου. Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας κατόπιν αίτησής τους στα τηλ 6948160674 και 2421032946. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Κατά την πραγματοποίηση του προγράμματος θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19.

Δεν υπάρχουν σχόλια: